Національна асоціація кредитних спілок України
 
Головна сторінка
Принципи діяльності
Умови членства
Правила надання фінансових послуг
Споживачам фінансових послуг
свідоцтва та ліцензіії
Органи управління
Контактна інформація та реквізити
Звітність та Аудит за 2011 рік
Звітність та Аудит за 2012 рік
Звітність та Аудит за 2013 рік
Звітність та Аудит за 2014 рік
Звітність та Аудит за 2015 рік
Звітність та Аудит за 2016 рік
Звітність та Аудит за 2017 рік
Звітність та Аудит за 2018 рік
Звітність та Аудит за 2019 рік
Звітність та Аудит за 2020 рік
 


У зв’язку із введенням в дію Постанови Правління НБУ від 30.03.2021 року № 27 „Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)” спостережною радою кредитної спілки “Прикарпаття” ухвалено рішення про приведення діяльності кредитної спілки до вимог цієї Постанови у строк до 1 червня 2021 року включно та припинення надання фінансових послуг до такого приведення діяльності кредитної спілки до вимог цієї Постанови, окрім виконання діючих договорів про надання фінансових послуг.
Діє на підставі Статуту, затвердженого установчими зборами (протокол № 1 від 15.12.1999р.), загальними зборами (протокол № 3 від 23.03.2004р.), загальними зборами (протокол № 1 від 10.04.2010р.).

Кредитна спілка «Прикарпаття» має статус фінансової установи № 358 від 20.04.2004р., реєстраційний номер 14100171.

Кредитна спілка «Прикарпаття» є учасником Програми стабілізації та гарантування НАКСУ  з 21.05.2008р.  (свідоцтво № 026), Стабілізаційного фонду кредитних спілок з липня 2004 року (свідоцтво № 092), та членом ОКС НАКСУ.

Кредитна спілка «Прикарпаття» створена та діє за регіональним статусом (Івано-Франківська область).

КС «Прикарпаття» надає кредити членам спілки на вигідних умовах: на споживчі товари, ремонт житла, весілля, навчання, відпочинок, лікування, комерційні кредити. Членам спілки, які мають вільні кошти, кредитна спілка «Прикарпаття» пропонує вигідні депозитні програми строком від 3-х місяців до 3-х років.

Сьогодні фінансовими послугами кредитної спілки «Прикарпаття» м. Коломия користуються чимало спілчан, поліпшуючи свій добробут та добробут своїх родин, вирішуючи свої фінансові проблеми.


Інформація про юридичну особу

                       

Повне найменування заявника (з установчих документів)

Кредитна спілка "Прикарпаття"

Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)

КС "Прикарпаття"

Код за ЄДРПОУ

25824311

Дата державної реєстрації юридичної особи

21.03.2000

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

ні
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України